MATERSKÁ ŠKOLA

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Stanislava Hučková

Učiteľka MŠ: Ing. Lucia Sobeková