ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. oddelenie

Vychovávateľka: Ing. Monika Benková-Gočová