Náš tím

Mgr. Jana Štalmachová

Riaditeľka školy

Telefón: 0951 458 002

Email: zsklusov@pobox.sk

 

Mgr. Stanislava Hučková

Zástupkyňa riaditeľky školy

učiteľka MŠ

Telefón: 0951 458 003

Email: zsklusov@pobox.sk

Mgr.Marcela Kašperová

 učiteľka ZŠ

Ing. Lucia Sobeková

 učiteľka MŠ

Ing. Monika Benková - Gočová

vychovávateľka ŠKD 

Monika Pavurová

vedúca školskej jedálne a kuchárka 

Telefón: 0951 458 004

Gabriela Mackaničová

upratovačka a kurička

PaedDr. Mgr. Patrik Šarišský

učiteľ Náboženskej výchovy